vervolg

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van één van mijn koren, werd mij gevraagd om over dit lied een koorbewerking te componeren. Waarom nu toch dit lied?
Als we met een kritisch oog naar de verbinding tussen tekst en melodie kijken, hoort u dan het wandelende karakter in de ritmiek, de opgetogenheid van de melodiegang en de vastberadenheid van het refrein en het slot.
Doet deze tekst u iets of spreekt de melodie uw aan? Of maakt de combinatie het tot een sterke eenheid? Kunt u zich één van beide indenken, gekoppeld aan een andere melodie of tekst, die misschien qua metrum en zo, best bij elkaar passen, maar die dan misschien een andere inhoud zouden weergeven?
Voor het maken van een waardevolle orgelcompositie of voor het bewerken van een bestaand lied voor bijvoor-beeld koorzang, zijn allereerst bouwstenen nodig. In mijn geval betekend dit zoeken naar bouwstenen vanuit mijn geloofsvisie en naar bouwstenen vanuit muziek-technisch oogpunt.
Vanuit beide richtingen moet je "iets" met een stuk krijgen , waardoor je op het spoor gezet word, wat vervol-gens gevoed moet worden om "wortel-te-kunnen-gaan-schieten" , om zo te kunnen uitgroeien tot een waardevol eindresultaat.
Het lied "Wandel in het Licht" zegt mij telkens weer in eenvoudige bewoording, dat Jezus naast mij loopt en met me mee gaat als een Liefdevolle Vriend. De tekst èn de melodie sterken mij in dat vertrouwen, en tegelijkertijd onderstreep ik , met de woorden uit het refrein, dat niets mij ooit van Jezus' scheiden zal, als ik wandel in het Licht met Hem. De kracht van dit lied ligt dus vooral in de combinatie tekst en melodie en dat raakt velen in hun hart. Mij dus ook. Datzelfde heb ik met de rijkdom van Woord en melodie in de Psalmen, die
in ieders persoonlijk leven, tijdens zowel hoogte- als dieptepunten, een houvast en richting kunnen zijn. Slechts weinige tekstdichters hebben in dit genre het vermogen om een goede combinatie te herscheppen tussen een ver-nieuwde tekst en een bestaand karakter van een melodie. De inhoud van de Lofzang verdient de beste kwaliteit, en zelfs dàt is ontoereikend. God troont op de Lofzangen van Zijn volk en de Lofzang heeft een Gouden Koets nodig. Als instrument en als Lied !