Titel: verbidden

U kent ongetwijfeld de uitspraak van de telefoniste wanneer u inlichtingen vraagt en deze begint met: 'er is nog een aantal wachtenden voor u'. Dat kan soms heel vervelend zijn, vooral wanneer er voor u een dringende reden is om iemand te bellen en u weet geen nummer.
U moet dan wachten tot u aan de beurt bent. Pas dan kunt u uw boodschap kwijt.
Om met God te spreken ligt dat anders.
Het nummer van God is bekend: twee maal 5, draadloos met tien vingers en het gesprek is gratis. Je wordt rechtstreeks verbonden, direct doorgeschakeld en bovendien: er zijn geen wachtenden voor u, ook niet voor hen die tijdens uw gesprek of daarna bellen.
Dat is wel even wat anders dan bij een telefoonmaatschappij. Geen storingen of onderbroken lijnen door werkzaamheden, het afsnijden van de lijn is ook onmogelijk en het nummer is dag en nacht bereikbaar.
In de Bijbel heet dit: bidden. Ik denk dat het sluiten van de ogen bedoeld is als een totale overgave aan wat we doen en dat het vouwen van de handen een uiting is van eerbied.
Om de ernst van het bidden goed te beseffen moeten we doordrongen zijn van het geloof dat God ons ziet en hoort. Hij, de Onzichtbare, de Onzienlijke, hoort en ziet ons. Elk gebed wordt gehoord, maar niet elk gebed wordt verhoord zoals wij dat invullen.
Er zijn mensen die zeggen: het gebed is niet nodig, immers bij God staat alles van tevoren vast en dat kan een mensenkind niet ongedaan maken. Dat is waar. Wie zijn wij om van Gods Weg af te dwalen en het beter te weten? God gaat zijn ongekende gang, zegt de dichter van Gezang 447 uit het Liedboek van de Kerken. Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt? Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Ons gebed is niet zinloos, want God laat zich verbidden, dat wil zeggen: Zijn belofte staat vast, maar, naar onze maatstaven gesproken, trekt God zich aan in welke valkuilen en verleidingen wij terecht komen. Een bewogen Vader die Zich de ellende van Zijn kinderen aantrekt. God blijft niet onbewogen bij uw en mijn diepste vragen en ellende. Hij nijgt Zijn oor, Hij schenkt mij hulp. Hij laat Zich verbidden.
Naast enkele feitelijke Bijbelse voorbeelden is er in uw en mijn leven misschien meer veranderd dan wij willen zien. Zèlf zijn wij uiteindelijk verantwoordelijk voor de vele keuzes die wij maken en de daar bijbehorende gevolgen. Uw Weg staat vast, maar er zijn vele zijwegen om op af te dwalen. Verbidden is geen bruikbaar of controleerbaar middel om Gods Wil te veranderen, maar als wij omwegen kiezen zal God ons in ieder geval de Juiste Weg blijven wijzen of zelfs de eindbestemming dichterbij brengen. Welk een vreugde zal dat wezen...!
Bidden kan zwaar zijn. Zeker als je geconfronteerd wordt met het feit dat de Weg van God een andere is dan die wij zelf als beste in gedachten hadden.
Het alleen zijn met God en dan ervaren dat De Beker niet voorbij gaat, zoals Jezus ondervond in de Hof van Getsemané, was zelfs een helse gang om, door Goede Vrijdag heen, uit te komen tot de Opstanding met Pasen. Uw Wil geschiede, maar God liet Hem niet alleen! Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten of met het slot van Gezang 447:

Wat Hij bedoeld dat rijpt tot zin, wordt klaar van uur tot uur. De knop is bitter, is begin, de bloem wordt licht en puur.
Hoe blind vanuit zichzelve is het menselijk gezicht. Godzelf vertaalt de duisternis, in eindlijk eeuwig Licht.