Commissie Orgelconcerten

orgelcommissie@willemharoldboog.nlbachraam

De Commissie orgelconcerten Willem Harold Boog, zoals zij voluit heet, is al sinds vele jaren actief. Lees hier meer over de commissie en de betrokkenen.

Doelstelling

'Het bevorderen van kerkmuziek in het algemeen en orgelmuziek in het bijzonder en verder alles wat hier mee verband houdt.'

Activiteiten

De commissie ontplooit een groot aantal activiteiten om deze doelstelling invulling te geven:

  •  Het organiseren van kerkmuzikale uitvoeringen
  •  Het organiseren van orgelconcerten
  •  Het organiseren van workshops
  •  Het uitgeven van composities
  •  Het uitgeven en (laten) produceren van Cd's/Dvd's
  •  Het verzorgen van opleidingen voor leerlingen

Secretariaat

Bert Bolsenbroek
Meinsstraat 42
3862 AE Nijkerk
06-8158 5846

Bert Bolsenbroek houdt zich als verantwoordelijke voor het secretariaat bezig met de financiële zaken, de uitnodigingen, de contacten met de solisten en gast-organisten e.d.

Daarnaast zijn er medewerkers die de website onderhouden, ondersteunend sponsoren werven en de verschillende agenda's bijhouden.

Onze concerten worden mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren.

logoAndantelogoHerwijnenlogoOudLondonlogoStinkenslogoVadekalogoVerhoog
logoTellingenlogoWeerdJanssen