25 jaar 'Oostercantorij'.foto cantorij

Mijn eerste kennismaking met de Cantorij van de Oosterkerk was op dinsdag 22 november 1988. Tijdens het vergelijkend examen stond er een groepje van tien personen klaar die quasi ontspannen probeerden mijn instructies zo goed mogelijk op te volgen. Ik herinner mij dat Gezang 116, een Adventslied uit het Liedboek voor de Kerken, moest worden ingestudeerd: 'Daar komt een schip, geladen...'. Destijds een wat minder bekend lied met een lastige ritmische wending voor de gemeentezang. Het instuderen lukte heel aardig en ook persoonlijk had ik het gevoel dat het met die groep mensen wel klikte, zoals dat heet.
Kort daarna volgde een gesprek met 'de examencommissie'. Eén van de heren examinatoren probeerde zijn gevoel voor humor te verpakken in de vraag of er met dat schip soms een stoomboot werd bedoeld? Mijn antwoord was dat het inderdaad nog vijf december moest worden, maar dat op dìt 'schip' (Maria) Gods Zoon aan boord was en dat de hemelse Geschenken van een andere orde waren.
De onzinnige vergelijking is mij altijd bij gebleven.
In de afgelopen vijftien jaar is de Cantorij in leden aantal en in kwaliteit sterk gegroeid. Dat ging zeker niet vanzelf. De eerste jaren organiseerde ik de repetities op vrijdagavond én zaterdagmorgen en probeerde bij elke generale repetitie (één keer per maand) alle leden bij elkaar te krijgen op vrijdagavond. foto cantorij
Uiteindelijk ontstond er een grotere club op vrijdag die met ups-en-downs is blijven doorgroeien. Elke maand uitvoeren vraagt snelle studie, discipline en een goede zangbasis om op terug te kunnen vallen. Het vraagt ook veel repertoire. Langetijd waren er geen financiële middelen om goede muziek aan te schaffen en was de enige mogenlijkheid dat de dirigent ging schrijven. Dat zijn tot nu toe ruim 200 koorwerken waarvan er een aantal in druk zijn uitgegeven.

De 'Oostercantorij' is een heerlijke groep mensen om mee te werken en om bij te zingen. Het uitsluitend Christelijke repertoire is veelzijdig, gespecialiseerd en er wordt veel uitgevoerd. Als 'balkonzangers' tegenover het orgel in de Oosterkerk hebben zij een gewaardeerde plaats in de Oosterkerkgemeente. Ik wens hen nog zeer vele jaren zangplezier toe tot eer van onze hemelse Vader.
Houdt zo de Lofzang gaande!

Willem Harold Boog
Kerkmusicus van de Oosterkerk

Voor informatie: Mw. Ineke van Stegeren (T 030 692 4444)
E: inekevanstegeren@casema.nl