vervolg

De voorstelling had meteen een soort Bassie en Adriaan kaliber bereikt: op het Liturgisch centrum acteerde een drinkende en boerende politieagent en een verklede gorilla die ook bepaald geen evangeliserende kreten uitsloeg. Op de vraag aan één van onze kinderen wat hij van deze kerkdienst vond kwam de reactie: 't was wel lachen, pap, maar wat heeft dit met de Here God te maken en met de Bijbel….?

Kent u het beeldhouwerk van Zadkine in Rotterdam? Het is een mansfiguur die beide handen en het hoofd ten hemel richt en daarmee zeggen wil: "uit diepte van ellende roep ik tot U, o Heer. Vanuit de diepe duisternis schreeuwt hij het uit, want deze rampzalige toestand is niet meer te dragen..". Psalm 130 ten voete uit.
Let u op, er staat: ik roep tot U. Allen die het aangaat, treft het persoonlijk, zoals dat ook staat in Romeinen 7: Ik ellendig mens. Het beeld roept om verlossing, om redding, om uitkomst…
Zadkine heeft het goed begrepen en het meesterlijk uitgebeeld. Mijn hooggeachte leermeester, wijlen Willem Hendrik Zwart, heeft op deze Psalm 130 een Symphonische Fantasie gecomponeerd voor orgel. Het is een compositie die, iniedergeval op mij, een enorme indruk maakt. De zeggingskracht is groot en blijft onlosmakelijk bij de tekst. Deze Psalm is meer dan een belijdenis van zonden. Er wordt gezongen van ongerechtigheden die roepen om vergeving. Wat de dichter hier zegt, geldt voor alle tijden: het doet ons voelen hoe zwaar het kwaad ons neer drukt . Er is geen redding en toch: er is genade ! Bij Hem is vergeving.
Wij zondige mensen worden geroepen tot bekering. Dan komt de dichter tot zichzelf: ik verwacht, ik hoop, ja ik weet het: God zal komen en ons redden van de zonden. Daar is de dichter zeker van.
De orgel-fantasie van Willem Hendrik Zwart opent met dreiging: een vanuit de melodie genomen dalend kwint interval tot op de bodem (de diepte ) van de toonsoort en direct na de opening wordt de spanning verder opgevoerd. Dan volgt in alle eenzaamheid en kwetsbaarheid een gedragen, klagende solo stem in de sopraan die de melodie heeft. Als een rode draad komt dan de dreiging weer terug en gaat over in een tweede solostem die nu in de tenor spreekt. Allen komen aan bod. Voor de derde maal herhaalt zich het openingsmotief, maar vindt nu zijn weg naar de overwinning. De bazuin gaat klinken, het wordt grootser, maar de stemming blijft nog steeds mineur, tot aan…! …..het slotakkoord: D-grote terts: majeur: Christus heeft overwonnen.

Ikzelf ben werkzaam in een gemeente waar regelmatig geexperimenteerd wordt in de Eredienst. Ik heb acht jaar aan het Conservatorium gestudeerd met de vakken Orgel, Clavecimbel en Kerkmuziek. Na het behalen van mijn eindexamen werd ik aangesteld als Kerkmusicus, de kroon op mijn studie en ook financieël niet onaantrekkelijk. Enthousiast en vol met kennis, inzichten en ideeën over met name het hymnologisch- en liturgisch terrein, aan het werk in de gemeente met een grote behoefte om dat alles WAAR te gaan maken in de praktijk. Met dien verstande dat ik mij zeker niet als een soort hervormer moest opstellen die wel even kwam vertellen hoe het zou moeten. Ik ben Willem Hendrik Zwart nog altijd dankbaar voor zijn heldere visie en inzichten op velerlei terrein en voor de bijna 22 jaar onderricht die ik van hem mocht ontvangen naast het Conservatorium.

Ik zie mijzelf nu meer en meer als een schatbewaarder. Op het moment waarop MEN wil gaan vinden dat bijvoorbeeld De Psalmen ouderwets zijn en niet meer van deze tijd, vergelijk ik graag met voedsel.
Vandaag de dag is vrijwel iedereen ervan overtuigt dat gezonde voeding belangrijk is en dat we vooral ook met de juiste regelmaat dit voedsel tot ons moeten nemen. Er zijn fijnproevers en gezonde eters, maar we kunnen ook nuttigen uit de muur. Nu zult u mij niet horen zeggen dat elk eten van een 5 sterren menu moet komen, maar goede voeding, zoals bijvoorbeeld verse groente en fruit, moet het hoofdbestanddeel zijn van uw voedings-patroon.
Zo is het ook met de Psalmen. Die hebben een kwaliteitsgarantie, een keurmerk. Proeft u dat ook ?!…. of bent u wat anders gewend van huis uit ?
Een goed restaurant serveert toch ook een verantwoorde, voedingsrijke maaltijd ? Leverde hij dat niet, dan kan de tent vroeg of laat gesloten worden. We kunnen toch niet zonder goede voeding !
Wat een rijkdom zit er in die Psalmen. God troont op de Lofzangen van Zijn volk. Dat kunt u lezen, maar dat kunt u ook horen, door het werk van Kerkmusici als Willem Hendrik Zwart. Schatbewaarder en Scheppend Kunstenaar in één. Wat een prachtig vak !
Soli Deo Gloria !